ستاره پنجم:سواد رسانه ای

 

یکی از عواملی که امروزه باعث تحکیم ارتباط خانوادگی و پایداری کانون خانواده میشود رسانه ها هستند و از طرفی همین رسانه ها می توانند عاملی برای سست کردن بنیان خانواده باشند.

افراد خانواده می توانند با استفاده صحیح از رسانه ها آگاهی های خود را افزایش می دهند، پیرامون مسائلی که شاید در فضای حقیقی یا غیر رسانه ای قابل تجربه نباشند تجربه کنند و نیازی به پرداخت هزینه در قبال تجربه مردن نیز نداشته باشند به عنوان مثال سفر به اعماق دریاها و اقیانوس ها برای همه ی افراد ممکن نیست اما از طریق رسانه ها این تجربه ممکن میشود. هم چنین خانواده ها با استفاده درست از رسانه ها می توانند مهارت های خود را در زندگی افزایش دهند. به عنوان مثال حضور شما در در اینترنت و استفاده ی شما از مطالب قرار داده شده در این سایت ها میتواندباعث افزایش اطلاعات و آگاهی و مهارت های شما در زندگی اجتماعی و خانوادگی تان شود، اما از طرف دیگر استفاده ی نادرست از رسانه ها نه تنها کمکی به ارتقاء سطح فکری ، فرهنگی و مهارتی خانواده ها نمی کند، بلکه باعث بوجود آمدن معضلات و مشکلات عدیده ای می شود که شاید خیلی از آنها قابل جبران نباشد.

پس در نتیجه همزمان با آمدن تکنولوژی و چه بسا زودتر ار آن باید فرهنگ استفاده بین کاربران رواج پیدا کند.

منتظر نظرات،پیشنهادات و انتقادات شما هستیم

/ 0 نظر / 5 بازدید