ستاره سوم: فناوری های بومی

تولید فناوری های بومی:

همانطور که می دانیم پیشرفت علم با سرعت و شتاب روزافزونی در حال گسترش است. در کشور ما نیز بحمدا... فناوری های جدید روز به روز در حال توسعه می باشد ( انرژی هسته ای_فناوری نانو_ساخت ماهواره و شبکه های مخابراتی_اینترنت ملی و به طور کلی تولید علم) این پیشرفت ها در صورت توسعه هر چه بیشتر امنیت بیشتری را برای کاربران کشور به همراه دارد و پدیده ی تهاجم فرهنگی ، امنیت و ... را نیز تا حد بسیار زیادی قابل کنترل خواهد کرد.

/ 0 نظر / 6 بازدید